19 stycznia, 2021
  • 19 stycznia, 2021

PrzezWladcamierz

Przyczyny emigracji zarobkowej Polaków

Przez w 18 marca, 2019 0

Przemieszczanie się człowiekowi towarzyszyło od zawsze. Początkowo powody dla, których ludność wędrowała to czynniki przyrodnicze. Dla ludów pierwotnych bardzo ważne były warunki klimatyczne: dostęp do wody pitnej, ukształtowanie terenu, żyzność gleb oraz odległość od rzek i mórz. Wraz z rozwojem społeczno – ekonomicznym dla ludzi coraz bardziej malało znaczenie wpływu środowiska naturalnego natomiast coraz ważniejsze […]

Read More

Młoda Polska

Przez w 18 marca, 2019 0

Wypracowanie z epoki Młoda Polska to okres w historii literatury polskiej i twórczości artystycznej przypadający na lata 1890-1918. Termin ‘Młoda Polska’ został wprowadzony przez Artura Górskiego w tytule cyklu programowych artykułów opublikowanym w 1898 w krakowskim czasopiśmie ‘Życie’. Określenie to nawiązywało do analogicznych zjawisk w życiu kulturalnym Europy, takich jak: Młoda Skandynawia, Młoda Francja, Młoda […]

Read More

Geneza i jak wyglądała działalność Solidarności na przestrzeni lat

Przez w 18 marca, 2019 0

Jaka była geneza powstania,,Solidarności’’ i jak wyglądała jej działalność w latach 80.? ,,Było straszne zamieszanie. Ktoś krzyknął: >>Idziemy do przodu!<<. I tłum ruszał. Za chwilę okrzyk: >>Cofamy się!<<. I ludzie zawracali (…) Byłem 5 metrów za wiaduktem w stronę stoczni. W pewnym momencie poczułem ból w nodze, jakby mnie ktoś uderzył porządnym kijem. Upadłem, ale […]

Read More

Strajki w roku 1980 Gdańsk

Przez w 18 marca, 2019 0

Rok 1980 Późniejsza polityka PZPR, kierowanej przez Edwarda Gierka, miała w teorii polegać na odbudowie polskiej gospodarki poprzez liczne inwestycje, dzięki pomocy pieniężnej innych krajów, a także na poprawie jakości życia wszystkich Polaków. Niestety – pomimo licznych kredytów zaciągniętych z zagranicy – żadnych pozytywnych zmian nie dało się odczuć. Niepowodzenia partii rządzącej w kwestii polityki […]

Read More

Prawo do aborcji – nowa ustawa po wyborach?

Przez w 18 marca, 2019 0

Co jakiś czas w okolicy wyborów, jak królik z kapelusza wyskakuje temat prawa do aborcji. Najprościej rzecz ujmując, środowiska lewicowe i feministki dążą do liberalizacji prawa bądź całkowitego zniesienia zakazu aborcji, natomiast środowiska prawicowe do maksymalnego zaostrzenia ustawy. Kompromis zawarty w 1993 roku nosi w sobie wszelkie wady i zalety kompromisu. Znaczy to, że tak […]

Read More

Górnictwo vs rząd – kopalnie i strajki

Przez w 18 marca, 2019 0

Jak co roku, również i dziś jesteśmy świadkami kolejnej wrzawy w obronie śląskich kopalń. Media praktycznie cały czas mówią nam o kolejnych rokowaniach i protestach. Jednocześnie słychać coraz więcej głosów nawołujących do zamknięcia nie tylko kilku, ale najlepiej wszystkich zakładów wydobywczych. Z drugiej strony pojawiają się górnicy, którzy wciąż walczą o swoje miejsca pracy i […]

Read More

Władze lokalne w Polsce – cz. III

Przez w 18 marca, 2019 0

Do władz powiatu należą: referendum powiatowe, rada powiatu oraz zarząd powiatu. Referendum powiatowe może mieć charakter obligatoryjny i fakultatywny. Obligatoryjne jest referendum w sprawie odwołania rady powiatu przed upływem kadencji. Z wnioskiem taki musi wystąpić co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Referendum fakultatywne przeprowadza się w każdej sprawie z zakresu właściwości powiatu. Z wnioskiem […]

Read More

Władze lokalne w Polsce – cz. II

Przez w 18 marca, 2019 0

Do władz gminnych zaliczamy: referendum gminne, radę gminy oraz zarząd gminy. W referendum gminnym uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy danej gminy, posiadający prawo wybierania rady. Wśród referendów gminnych wyróżniamy referenda obligatoryjne i fakultatywne. Referendum obligatoryjne przeprowadza się w sprawach opodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy przed upływem kadencji. Fakultatywne referendum przeprowadza się w […]

Read More

Władze lokalne w Polsce – cz. I

Przez w 18 marca, 2019 0

Jedną z pięciu głównych zasad Konstytucji RP, określającą podstawy prawne ustroju politycznego Polski, jest zasada wybieranej władzy lokalnej. Zgodnie z tą zasadą, władze lokalne uczestniczą w sprawowaniu władzy w państwie. Mieszkańcy danej jednostki terytorialnej podejmują rozstrzygnięcia w sprawach, które zostały im przekazane w procesie decentralizacji w dwojaki sposób: poprzez wybory i referendum, bądź za pośrednictwem […]

Read More

Ewa Kopacz

Przez w 17 marca, 2019 0

Informacje Podstawowe: Ewa Bożena Kopacz i z domu Lis (ur. 3 grudnia 1956 w Skaryszewie[1]) – polska polityk, lekarka pediatra i działaczka samorządowa. Od 2001 posłanka na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2007–2011 minister zdrowia, w latach 2010–2014 i od 2016 wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej (w latach 2013–2014 i 2016–2017 I […]

Read More