26 lutego, 2024
  • 26 lutego, 2024
uchodźcy do europy - multikulti w polsce i francji

Europa a imigranci – multikulti?

Przez w 18 marca, 2019 0 1200 Views

Przy okazji przyjmowania imigrantów przez kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz ochoczemu przyklaśnięciu temu pomysłowi przez polski rząd, należy ponownie zastanowić się nad przyszłością Europy w kontekście napływu imigrantów. Mając doświadczenie ostatnich lat i miesięcy, widzimy że imigranci, szczególnie wyznania muzułmańskiego, nie integrują się z europejskimi społecznościami. Zabójstwa ludzi na ulicy, odcinanie głów, ataki na budynki sakralne, były dokonane przez imigrantów wyznania muzułmańskiego.

Ale z czego wynikają te przejawy agresji? Nie jest żadną tajemnicą, że z braku asymilacji oraz ogromnych różnic kulturowych. Ciężko z reszta oczekiwać od ludzi, że z dnia na dzień porzucą kulturę, w której się wychowali oraz religię, którą wyznają, ponieważ do tego musiała by się sprowadzać ich integracja. Oczywiście Islam nie jest jednolity i w dużej części jego interpretacja zależy od lokalnego muftiego lub imama.

Jednak należy być świadomym tego, że większość imigrantów przybywających do europy, pochodzi z regionów Islamu wojującego. Dla nas, ludzi wychowanych i żyjących w kulturze zachodniej, szokującym i nie do zaakceptowania są pobicia i zabójstwa osób, które według muzułmanów, naruszyły zasady panujące w Islamie. Natomiast w kulturach, z których pochodzą osoby dopuszczające się tych czynów, są to zachowania akceptowalne, a często wręcz wymagane przez tradycję, czy też zasady religijne.

Istniejące różnice między naszymi kulturami, czy też cywilizacjami, są nie do pokonania, ponieważ dotyczą podstawowych zasad, na których zbudowane są te kultury. Aby mogła zaistnieć pokojową koegzystencji, Europejczycy musieli by zaakceptować przemoc w imię zasad religijnych, co stoi w sprzeczności z każdym prawem istniejącym w Europie, albo muzułmanie musieli by wyzbyć się zasad wynikających z niektórych interpretacji Koranu.

Polityka tak zwanego multikulti, która przez wiele lat dominowała, szczególnie w krajach zachodnich Unii Europejskiej, jest główną przyczyną obecnych problemów tych państw z agresją że strony imigrantów. Przymykanie oczu na łamanie prawa przez muzułmanów oraz pozwalanie na tworzenie zamkniętych enklaw, z panującym w nich prawem szariatu, prowadzi do coraz większego odizolowania się imigrantów od społeczeństwa i wzrostu napięcia między nimi, a Europejczykami.

Oczywiście w naturze, na każdą akcję następuje reakcja. Tak samo jest w sprawie imigrantów. Odpowiedzią społeczeństwa europejskiego na agresję jest wzrost poparcia ruchów narodowych, nacjonalistycznych, antyimigracyjnych oraz skierowanych przeciwko Unii Europejskiej, jako organizacji, która aktywnie wspiera politykę multikulti. Trend ten był bardzo dobrze widoczny podczas zeszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Partie nacjonalistyczne, takie jak francuski Front Narodowy, włoski Ruch Pięciu Gwiazd, czy też brytyjska Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), uzyskały znaczące poparcie.

Patrząc na brak, albo bardzo opieszałe, reakcje europejskich polityków na problemy związane z imigrantami oraz zmiany nastrojów społecznych należy oczekiwać zwiększającej się akceptacji dla ruchów nacjonalistycznych oraz ksenofobicznych w najbliższych latach. Równocześnie, przy braku spowolnienia napływu nowych imigrantów, będziemy świadkami powstawania ruchów dążących do czynnej agresji wobec imigrantów, którzy będą próbowali wprowadzać swoje zasady na terenie państw, w których przebywają.

Wszystkie powyżej opisane wydarzenia są lub będą naturalnymi konsekwencjami próby łączenia dwóch zupełnie różnych kultur. Ze względu na brak możliwości pokojowego współżycia, kultury te dążą do wzajemnego unicestwienia. Sytuacja ta, jest bardzo niekorzystna dla każdego państwa europejskiego, ze względu na jego destabilizację poprzez wewnętrzne niepokoje. Zmiana tego niebezpiecznego trendu może dokonać się tylko po przez diametralną zmianę polityki imigracyjnej Unii oraz pozostałych państw europejskich. Jednak, ze względu na utrzymanie wiarygodności polityków i ich poglądów, prawdopodobieństwo takiego zwrotu w polityce jest bardzo małe. Z tego powodu należy przygotować się na destabilizację Europy, tak samo jak zdestabilizowane są kraje Bliskiego Wschodu i Afryki, z których pochodzą imigracji.

akun slot gacor