26 lutego, 2024
 • 26 lutego, 2024

Obowiązki członka partii i posła w sejmie — korzyści i obowiązki

Przez w 7 lutego, 2022 0 848 Views

Wiele mówi się obecnie o przywilejach i obowiązkach posłów oraz członków partii w sejmie. Temat wynika głównie z dynamicznie prowadzonej polityki krajowej i zagranicznej. Zarówno w kraju, jak i poza nim wiele się bowiem dzieje. Władzy patrzy się na ręce, jej decyzje mają zaś często znaczenie międzynarodowe. Nie inaczej jest w Polsce. Tu rządy sprawują nominaci wygranej w wyborach do sejmu partii lub koalicji. Wyłania się ich do reprezentowania rządu spośród posłów danej kadencji. Decyduje większość głosów oddanych przez posłów na sali sejmowej. To w ich rękach leży akceptacja lub sprzeciw wobec zmian w zarządzaniu państwem. Posłowie pośrednio odpowiedzialni są za kształtowanie polityki. Zarówno dyplomatycznej, jak i finansowej oraz gospodarczej. To wyjątkowo odpowiedzialna funkcja. Posłowie w wykonywaniu mandatu kierują się Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Szczegółowo opisano w niej obowiązki oraz przywileje. Jak jednak zostać posłem? Czy każdy może wziąć udział w wyborach do sejmu? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie poniżej.

Poseł do Sejmu RP — kto może zostać posłem?

Nie ma wątpliwości, że poseł na sejm sprawuje odpowiedzialną funkcję. Z założenia jest głosem narodu. Wybierany jest w powszechnych, demokratycznych wyborach do sejmu na okres jednej kadencji. Ta trwa 4 lata od dnia wyborów. Kim jest potencjalny kandydat do sejmu? To obywatel Polski, który w dniu wyborów ukończył 21 lat życia. Z prawa do kandydowania nie mogą korzystać osoby karane pozbawieniem praw publicznych. Posłem na sejm nie może też zostać:

 • Prezes NBP i jego zastępcy;
 • Prezes NIK i zastępcy;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich i zastępcy;
 • ambasadorzy RP;
 • członek KRRiT;
 • sędzia oraz prokurator;
 • urzędnik służby cywilnej;
 • żołnierz w trakcie czynnej służby wojskowej;
 • funkcjonariusz policji i służby ochrony państwa.

Posłem na sejm może zostać niemal każdy. Przed wyborami należy jednak wskazać poparcie dla własnej osoby. Warunkiem kandydowania w wyborach do sejmu jest zebranie 1000 podpisów obywateli posiadających prawa wyborcze. To pozwala zarejestrować komitet wyborczy, który zgłaszany jest Państwowej Komisji Wyborczej. Komitet zobowiązany jest przesłać listę kandydatów, która poddawana jest weryfikacji. Kandydat może startować w wyborach na sejm z listy partii. Startować mogą także osoby niezależne. Posiadają one niekiedy poparcie większego ugrupowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz artykule o tym, jak zostać posłem w Polsce.

Członek partii politycznej jako poseł do sejmu

Statystyki nie kłamią. Najłatwiej zostać posłem do sejmu będąc wcześniej członkiem partii politycznej. To w niej najwygodniej jest piąć się po szczeblach kariery politycznej. Nie jest jednak to takie proste. Najbardziej rozpoznawalni kandydaci mają duże doświadczenie. Nie tylko na arenie politycznej. Są znani w swoim regionie. Zarówno z nieposzlakowanej opinii, jak i działalności na rzecz mieszkańców. Kandydaci na posłów do sejmu często sprawują wcześniej funkcje radnych. Wielu kojarzonych jest z administracją publiczną. Profil kandydata do sejmu opiera się głównie na doświadczeniu i poparciu w środowisku. Jedno i drugie wymaga czasu. Najpierw jednak należy wstąpić w szeregi najbliższego własnej ideologii ugrupowania politycznego. Powinno się to odbywać przy pełnym poparciu programu partii. Trudno wyobrazić sobie bowiem działania, które prowadzone są w sprzeczności z przekonaniami. Członkowie ugrupowań politycznych mają swoje prawa i obowiązki.

Członkowie partii — prawa i obowiązki

Każda partia i ugrupowanie polityczne indywidualnie określa warunki przyjmowania w swoje szeregi. Nie mniej istnieje kilka warunków, które są w tym przypadku spójne. Członkiem lub sympatykiem może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada pełne prawa publiczne;
 • akceptuje statut, program i cele partii;
 • nie jest członkiem innej partii;
 • nie została wcześniej wykluczona z partii.

Start w karierę polityczną nie wydaje się skomplikowany. Wymagania są niewielkie. Członkostwo w partii niesie jednak za sobą pewne obowiązki. Przede wszystkim to:

 • przestrzeganie postanowień statutów i regulaminów;
 • uczestnictwo w pracach regionalnego koła;
 • pracować na rzecz realizacji celów partii;
 • opłacanie składki członkowskiej.

Czy dobra praca pomaga w karierze członka partii politycznej?

W karierze członka partii i posła na sejm z pewnością przyda się doświadczenie. Najlepiej poparte sukcesami. To stawia go w świetle specjalisty w konkretnej dziedzinie. Nie bez znaczenia jest tu wykonywana praca. Zdarza się, że członkowie partii wykonują odpłatną pracę na jej rzecz. Dotyczy to głównie siedzib głównych, głównie w Warszawie. Stąd najbliżej jest do centrum wydarzeń. Tu także znajduje się budynek Sejmu RP. Nie dziwią zatem wymagające stałej obsługi, rozbudowane struktury partii. Warto przy tym starać się o mandat radnego. Karierę polityczną warto bowiem zacząć od własnego regionu. Pozwoli to zdobyć popularność wśród mieszkańców. Odwdzięczą się oni głosami w wyborach na posła do sejmu.

Kolejnym sposobem jest praca w sektorze administracji, także w Warszawie. Tutejsze urzędy państwowe zatrudniają fachowców wielu dziedzin. Wystarczy dobrze przejrzeć oferty pracy w stolicy. Rekrutacje w administracji państwowej kierowane są do przedstawicieli wielu branż, także absolwentów szkół. To dobry sposób na zdobycia doświadczenia w sektorze publicznym. Specjaliści wielu dziedzin mogą liczyć tu na szybki awans. Z pewnością dużą rolę odgrywa tu wykształcenie. Istotne jest też wcześniejsze doświadczenie, staże i umiejętności. Niekiedy znaczenie może mieć też działalność w szeregach partii. Praca w administracji państwowej może rzutować na dalszą karierę polityczną. Stąd bowiem blisko jest do pracy w ministerstwach i placówkach podległych. Tu przyda się dobra opinia i sukcesy zawodowe. Z pewnością pozytywnie wpłyną na dalszą karierę. Warto regularnie przeglądać oferty pracy w Warszawie. Nie przegap okazji na swój polityczny sukces!

akun slot gacor